Programma Loopbaanoriëntatie & begeleiding 2021/2022

Alle schoolbesturen hebben gezamenlijk besloten dat elke leerling in Rotterdam Zuid een volledige LOB-programma krijgt aangeboden. Ook in het nieuwe schooljaar 21-22 moeten scholen het LOB- programma voor het nieuwe schooljaar in hun curriculum hebben opgenomen. Op deze website kun je voor je school een eigen LOB jaarplan samenstellen.

Een goed LOB-programma bestaat uit de volgende vier hoofdonderdelen: Ontdekken & Ervaren; Reflecteren & Kiezen; Aansluiting Arbeidsmarkt; en Professionalisering. In goede samenhang zorgen zij voor een breed gedragen programma waarin alle onderdelen elkaar versterken.

Sommige activiteiten worden door het programma gefinancierd. Andere regel je zelf als school. Per activiteit is aangegeven of de activiteit of interventie is ingekocht bij een bepaalde partij of dat de school het zelf kan regelen. Wanneer een activiteit niet binnen het standaard LOB-programma is opgenomen, kan zelfstandig een eigen activiteit toegevoegd worden. Het is van belang alle LOB gerelateerde activiteiten toe te voegen aan het jaarplan zodat een totaal overzicht ontstaat van alle LOB activiteiten die de school uitvoert. En we een goed beeld hebben, wat er op uit allemaal voor activiteiten ondernomen worden.

Na het definitief maken van het jaarplan, wordt automatisch naar de gekozen uitvoerende partijen een email gestuurd waarin de interesse van de school aangegeven wordt. Zij nemen dan contact op om een afspraak te maken. Als je nog iets moet doen staat dat erbij.

Daarnaast is het LOB jaarplan te downloaden en direct op te nemen in het schoolplan. Veel succes met het samenstellen van je eigen LOB plan!

Professionalisering

Aandacht en ondersteuning voor het hele team.

Directeuren, leerkrachten en docenten in het basis- en voortgezet onderwijs en in het mbo ontvangen praktische handreikingen om loopbaanoriëntatie in het curriculum op te nemen. Ook volgen zij trainingen in het voeren van loopbaangesprekken. Docenten krijgen zelf techniekonderwijs, en techniek wordt in het curriculum opgenomen zodat zij op de hoogte blijven van technische ontwikkelingen.

Wat extra hulp bij de implementatie van LOB!

 • In overleg
 • Gefinancierd door het programma Gaan voor een Baan
 • Het bovenbouw team en directie
 • Op school/digitaal
 • In overleg met het Loopbaancollectief

Door de extra ondersteuning in de vorm van meedenken en trainingen hebben we nu een doorlopende leerlijn LOB van leerjaar 1 tot en met 4.

Anton Brand RVC de Hef

Tips en trucs voor effectieve gesprekken

 • Deze training wordt aangeboden door het programma Gaan voor een Baan
 • teams
 • Op school/digitaal
 • Planning in overleg

Ouders hebben een belangrijke rol

 • op maat
 • Aangeboden door het programma Gaan voor een Baan
 • met schoolteam
 • Op school/digitaal
 • Planning in overleg met Loopbaancollectief

Praktische inspiratie voor LOB in het basisonderwijs

 • woensdag middag
 • gratis
 • LOB betrokkenen
 • Maassilo
 • 6 oktober 2021

In simpele stappen zelf aan de slag met jouw LOB plan.

 • Beschikbaar gesteld door EMI
 • dit doe je het best, samen met je team
 • Zelf doen
 • Wanneer jou uitkomt

We hadden behoefte aan meer samenhang in de activiteiten. Deze presentatie hielp ons enorm!

 • aangeboden door de Hogeschool Rotterdam
 • samen met het team
 • zelf inplannen

Ontdekken & Ervaren

Kennismaken met een kansrijke toekomst.

Leerlingen maken op een praktische manier kennis met studierichtingen en beroepen in de zorg, haven en techniek. Ze gaan op excursie naar de haven, doen bliksemstages, experimenteren bij evenementen of in workshops en gaan proefstuderen op het mbo of hbo. De leerling krijgt ruimte om zelf te ervaren wat hij leuk vindt, te ontdekken waar hij aanleg voor heeft en een actueel beeld te vormen van verschillende beroepen. De leerkracht, docent of mentor helpt de leerling de ervaring te “vertalen” naar het belang ervan voor de leerling. Scholen zoeken steeds de samenwerking met ouders om hun betrokkenheid bij de loopbaan van hun kind te versterken. 

Ontdek en beleef de Rotterdamse haven

 • 1 halfdagdeel op locatie + voorbereiding en nabespreking in de klas
 • Aangeboden door o.a. de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf en Deltalinqs
 • 2 begeleiders
 • Op locatie, inclusief busvervoer
 • In overleg met EIC

'Wat je niet weet kun je niet worden'

Marina Veth - projectleider Port Rangers

Ken je stad, ken je haven!

 • 1 dag
 • Aangeboden door Gaan voor een Baan
 • 2 begeleiders per 30 leerlingen, inclusief vervoer
 • Op locatie in de haven
 • In overleg

Weten wat er te koop is op de arbeidsmarkt

 • 1 dagdeel
 • GRATIS! (vervoer zelf organiseren en bekostigen)
 • 1 begeleider per 8 leerlingen
 • Op locatie
 • In overleg

Weten wat er te koop is op de arbeidsmarkt

 • 1 dagdeel
 • eigen bijdrage van 5 euro per leerling
 • 1 begeleider per 8 leerlingen
 • Op locatie/in de klas
 • In overleg

‘Bedankt, meneer. Dit was echt serieus niet stom.’

Een vmbo-leerling na een Bliksemstage bij Vialis

Op ontdekkingstocht van bezemkast tot boardroom

 • GRATIS! (vervoer zelf organiseren en bekostigen)
 • 1 beleider per 8 leerlingen
 • Op locatie
 • Zelf inplannen

Kennismaking met techniek in speciale lessen en workshops.

 • Door school zelf te bepalen
 • Wisselende kosten per activiteit, check bij de aanbieder
 • Door school zelf te bepalen
 • Kies met de aanbieder een datum.

Gastlessen, zó geregeld via de website van JetNet .

 • in overleg
 • aangeboden door JetNet
 • https://www.jet-netloket.nl/zoekresultaten
 • op school
 • in overleg

Ga zelf aan de slag met jouw leerlingen

 • Door de school zelf te bepalen
 • afhankelijk van de aanbieder
 • Op locatie bij bedrijven
 • Zoek zelf een aanbieder

Maak kennis met een vervolgopleiding

 • 1 dag
 • Gratis
 • Op locatie
 • Afhankelijke van de school

'Door een dagje te proefstuderen wist ik pas echt wat ik van de studie kon verwachten'

Leerling 4 mavo

Kies een opleiding in een kansrijke sector

 • 1 dagdeel
 • Aangeboden door het programma Gaan voor een Baan
 • Op locatie (inclusief vervoer)
 • Planning in overleg

 • Afhankelijke van gekozen evenement
 • Wisselend per evenement
 • Door school zelf te bepalen

speciale dag voor de scholen op Zuid

 • 2,5 uur
 • gratis
 • op de RDM
 • datum wordt nog bepaald

LOB tips voor thuisonderwijs

 • thuis
 • zelf inplannen

 • 1 dagdeel: aanmelden via JINC
 • gratis
 • 1 begeleider op 8 kinderen
 • op locatie (vervoer wordt verzorgd)
 • schooljaar 2021/2022: 4 en 5 april en 13 en 14 juni 2022.

Duik eens in de wereld van...

 • +/- 4 minuten
 • Aangeboden door het programma Gaan voor een baan
 • Zelf doen in een project of LOB les
 • online
 • zelf afspelen in bijvoorbeeld een pauze

Reflecteren & Kiezen

Bewust worden van talent en het maken van kansrijke keuzes die bij je passen.

Reflectie op wat ze hebben meegemaakt helpt leerlingen bewuste keuzes te maken. Via werkstukken of andere opdrachten verwerken ze opgedane ervaringen en ontwikkelen ze inzicht in hun talenten en motivatie; en krijgen ze inzicht in de kansen op de arbeidsmarkt. Elk verslag komt in een persoonlijk digitaal talentportfolio. Daarin houdt de leerling ook bij welke competenties hij heeft ontwikkeld. Ook loopbaangesprekken helpen bij de reflectie.

Verzamel alle LOB ervaringen bij elkaar

 • De kosten van de systemen zijn wisselend per partij
 • Op school

Praat over je loopbaan

 • Minimaal 20 minuten per gesprek
 • Op school
 • Door de school zelf te bepalen

Persoonlijke begeleiding door een studentenmentor

 • 20 uur begeleiding
 • GRATIS!
 • Op school
 • Planning in overleg

In de klas aan de slag met LOB

 • 29 lessen (op te delen in kleinere lessen)
 • GRATIS!
 • 1 docent
 • Op school, met gebruik van Digibord
 • Door de school zelf in te plannen

Stippel jouw leerroute uit. Nu ook digitaal!

 • GRATIS!
 • Op school
 • Door school zelf te bepalen

Een schat aan LOB opdrachten

 • per opdracht afhankelijk
 • Aangeboden door het Expertisepunt LOB
 • Door de docent zelf
 • op school
 • zelf uitvoeren

Helpt leerlingen bij het maken van loopbaankeuzes

 • 1 uur per les
 • aangeboden door het programma Gaan voor een Baan
 • Gegeven en gepland door de docent
 • in de klas: https://vo.gaanvooreenbaan.nu
 • Zelf in te plannen

welke school past bij jouw leerling?

 • eigen invulling
 • aangeboden door het programma Gaan voor een Baan
 • in de klas of tijdens leerling ouder gesprekken
 • zelf bepalen

Aansluiting Arbeidsmarkt

Toekomstige werkgevers veroveren met de juiste skills.

Leerlingen ondervinden tijdens hun schoolloopbaan wat goed werknemerschap inhoudt. Behalve vakkennis ontwikkelen ze een gedreven, betrouwbare werkhouding. Werkgevers uit de regio hebben daardoor vertrouwen in de leerlingen van Rotterdam Zuid en geven Aan De Bakgaranties af. Onder duidelijke voorwaarden kan een leerling na succesvolle afronding van een mbo-opleiding starten bij één van de aangesloten werkgevers.

De kunst om aangenomen te worden

 • 1 of 2 keer een training
 • 5 euro per kind (JINC)
 • 1 docent
 • op school
 • Planning in overleg

Helaas wegens Corona verplaatst tot ....

 • 2 dagen
 • Gratis
 • Ahoy Rotterdam: Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam
 • Verzet naar 2021: datum volgt