Extra ondersteuning LOB

Wil jouw school aan de slag met Loopbaan oriëntatie maar weet je niet goed hoe? Merk jij dat er bij jullie op school behoefte is aan extra ondersteuning voor het goed implementeren van LOB binnen de school? Of heb je het gevoel dat de LOB activiteiten die jullie uitvoeren nog te veel ‘los zand’ zijn en wil je hier een kwaliteitsslag in maken?

Dan is hiervoor extra hulp aan de scholen beschikbaar!

Scholen die de wereld van hun kinderen graag willen vergroten en daar wat extra begeleiding kunnen gebruiken kunnen nu gebruik maken van dit aanbod. Wat kan je verwachten:

 • ontzorgen van het proces om tot een beter LOB aanbod te komen;
 • niet meer doen, maar dingen in samenhang doen;
 • begeleiding op maat;
 • ouderbetrokkenheid verhogen;
 • gesprekstechnieken;
 • team betrokkenheid.

Kan jouw school wel wat extra ondersteuning gebruiken? We verkennen samen de mogelijkheden in de 1,5 meter samenleving!

Voeg dit onderdeel dan toe aan je jaarplan en het Loopbaancollectief neemt contact met je op.

Het loopbaancollectief biedt ook
- Training loopbaangesprekken
- Ouder betrokkenheid
We kunnen samen kijken welk programma voor jouw school het meest past.

 • In overleg
 • GRATIS!
 • Op school
 • In overleg
 • Het Loopbaancollectief
 • E-mail
`

Door de extra ondersteuning in de vorm van meedenken en trainingen hebben we nu een doorlopende leerlijn LOB van leerjaar 1 tot en met 4.

Anton Brand RVC de Hef