Havenprogramma voortgezet onderwijs

VO-Leerlingen in Rotterdam Zuid kunnen vanaf 2018 kennismaken met de Rotterdamse haven en de vele mogelijkheden om er te werken. De Rotterdamse haven is van groot belang voor de Nederlandse economie en is een haven van wereldklasse. Veel jongeren hebben nog geen beeld van de Rotterdamse haven, terwijl de loopbaanperspectieven in de haven goed zijn.

Het “Havenprogramma Voortgezet Onderwijs(VO)” ondersteunt leerlingen bij het maken van hun profielkeuze en de keuze voor vervolgopleidingen en banen. De haven dient daarbij als context voor leerlingen om hun talenten te ontdekken en om een bewuste opleidings- en beroepskeuze te maken (LOB). Ook sluit het programma goed aan op de vakken aardrijkskunde, economie, natuurkunde, scheikunde techniek en technologie.

Het programma bestaat uit drie onderdelen: voorbereiding op school ( lesmaterialen voor de onderbouw en de bovenbouw leerlingen zijn beschikbaar), de havenexcursie en de afronding op school.

Tijdens het havenprogramma maken de leerlingen kennis met de dynamiek en veelzijdigheid van de Rotterdamse haven. Ze gaan op bezoek bij verschillende bedrijven, maken kennis met de medewerkers en de werkzaamheden. Bij het EIC maken ze met gebruik van een app en interactieve games kennis met de verschillende sectoren in de haven. Bovendien kunnen ze actief aan de slag met opdrachten in het chemie-of technolab.

Voeg het havenprogramma voortgezet onderwijs toe aan je jaarplan, laat zien dat jullie school hieraan deelneemt en schrijf je direct in!

WebFlyer-Havenprogramma-VO.jpg?mtime=20180413105324#asset:558

  • 1 dag
  • Aangeboden door Gaan voor een Baan
  • 2 begeleiders per 30 leerlingen, inclusief vervoer
  • Op locatie in de haven
  • In overleg
`