Loopbaangesprekken leerling - leraar - ouder(s)

Periodiek vindt een gesprek plaats tussen leerling/ouder(s)/leraar over de ontwikkeling van de loopbaancompetenties van de leerling. Iedere school is vrij in de invulling van het aantal gesprekken die met leerlingen worden gevoerd. Streven hierbij is wel om sowieso 1 keer per jaar een individueel loopbaangesprek te voeren met de leerling en 1 keer met zowel leerling en ouder(s).

Zijn loopbaangesprekken een opgenomen in het curriculum van de school? Of wil je loopbaangesprekken gaan voeren met leerlingen en ouders? Voeg dit onderdeel dan toe aan je jaarplan.

Binnen het programma is het daarnaast mogelijk om een training loopbaangepsreksvoering te volgen, dit onderdeel is terug te vinden onder Professionalisering.

Het loopbaancollectief heeft een handboek loopbaanreflectie ontwikkeld. Het is een praktsich handboek met oefeningen om reflectie binnen LOB activiteiten te stimuleren. Dit handboek is een verzameling achtergrond­informatie, theorieën, oefeningen, opdrachten en hulpmiddelen, met als doel om leraren en docenten te ondersteunen bij het voeren van een goed gesprek met leerlingen (en ouders) over hun loopbaan, kwaliteiten, drijfveren en toekomstdroom. Leraren en docenten kunnen het gebruiken op hun eigen manier gebruiken: om inspiratie op te doen, om achtergronden van loopbaanreflectie te lezen, om je collega’s in te wijden in de materie etc.

Basisonderwijs groep 8
De groepsleerkracht bespreekt in individuele gesprekken met leerlingen en hun ouders de talenten van de leerlingen, de interesses en mogelijke banen die zouden kunnen passen. Hierbij wordt bekeken wat dan de beste school in het voortgezet onderwijs voor deze leerling is. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de Rotterdamse Leerroutekaart.

Voortgezet onderwijs, leerjaar 2 of 3
De mentor of decaan bespreekt in individuele gesprekken met leerlingen en hun ouders de keuze voor een sector (VMBO) of het vakkenpakket. De mentor of decaan wijst erop dat bepaalde MBO-opleidingen een AanDeBak-garantie afgeven. Om voor deze garantie in aanmerking te komen, is het nodig dat de leerling in leerjaar 2 kiest voor het betreffende profiel.

Voortgezet onderwijs, leerjaar 4, 5 of 6
De mentor of decaan bespreekt in individuele gesprekken met leerlingen en hun ouders de keuze voor een vervolgopleiding op het MBO, HBO of WO. Er wordt extra aandacht gegeven aan opleidingen met een AanDeBak-garantie.

MBO
Studieloopbaanbegeleiders praten met studenten over het verloop van hun studie en coachen op loopbaankeuzes die kansen op werk bieden.

  • Minimaal 20 minuten per gesprek
  • Op school
  • Door de school zelf te bepalen