Foto: Megin Zondervan

Mentoren op Zuid

Leerlingen op Zuid krijgen bij u op school een-op-een mentoring van een student van Hogeschool Rotterdam vanuit het programma Mentoren op Zuid. Het doel is leerlingen op Zuid te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en onderwijs- en loopbaankeuze. De mentoring wordt uitgevoerd door hiervoor getrainde hbo student-mentoren. Onder gezamenlijke begeleiding van een docent van de hogeschool en de leerkracht/mentor van de po/vo leerlingen (mentees) wordt planmatig inhoud gegeven aan de een-op-een mentoring. Lob is een van de belangrijke aandachtsgebieden bij de ondersteuning van de mentee in hun persoonlijke ontwikkeling en onderwijs- en loopbaankeuze .

Gezamenlijk met het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam bepaalt de school de invulling van het programma en de benodigde randvoorwaarden. Het Mentoren op Zuid programma duurt 1 semester waarbij leerlingen minimaal 20 uur 1-op-1 begeleiding krijgen.

Website Mentoren op Zuid
Factsheet Mentoren op Zuid

Voeg Mentoren op Zuid toe aan je jaarplan om direct aan de slag te gaan!

  • 20 uur begeleiding
  • GRATIS!
  • Op school
  • Planning in overleg