Wetenschap en Technologie (W&T) koppelen aan LOB en het curriculum

Wetenschap en Technologie (W&T) en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL)koppelen aan LOB en het curriculum

Het programma Wetenschap en Technologie en LOB is gericht op het professionalisering van de leerkrachten. Het stelt zich ten doel om basisscholen te ondersteunen om Wetenschap & Technologie en de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) in het curriculum te verankeren.

Daarnaast worden binnen het programma de W&T en OOL ervaringen verbonden met het nadenken van de leerling over de persoonlijke kwaliteiten en belangstelling en de toekomst. Ook wel schoolloopbaanoriëntatie en - begeleiding (lob) genoemd. Het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI, onderdeel van Hogeschool Rotterdam) biedt deze begeleiding voor scholen bij het implementeren van W&T en OOL in het basisonderwijs, vanuit het programma W&T / OOL en lob.

Begeleiding op maat

In overleg met EMI wordt gekeken aan welke begeleiding behoefte is. Denk hierbij aan: - advisering van materiaal - en methodekeuze, - of bijvoorbeeld hulp bij het voorbereiden van een aantal W&T-lessen. Het ontwerpen van een leerlijn W&T/OOL. We kunnen deelnemen aan een bijeenkomst op school die we gezamenlijk voorbereiden. Meedenken over de inrichting van een technieklokaal of minimale set gereedschappen en materialen etc.

Samen ontwikkelen van curriculum

Als voorbereiding wordt er een intake met de directeur gepland. Daarna gaat de begeleiding op maat van start. Samen wordt gekeken welke stappen er op de school gezet kunnen worden om een duurzaam W&T-curriculum voor de school (door) te ontwikkelen, inclusief de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren en de samenhang met lob. In overleg wordt bepaald aan welke begeleiding er bij het realiseren hiervan behoefte is. Als er al een W&T-coördinator aanwezig is dan wordt die meegenomen in bovenstaande stappen.

Bij de begeleiding van de school wordt ook gewerkt aan hulpbronnen die door alle scholen gebruikt kunnen worden.

Voor leerkrachten po die nog niet zo ervaren zijn in het geven van W&T lessen, maar dit wel willen uitproberen is er een W&T Waaier. Deze bestaat uit 8 eenvoudige lessen, waarbij het doel, benodigd materiaal bij- en de achtergrond van de les beschreven is en door middel van het volgen van een stapsgewijze uitleg de les gegeven kan worden. (NB een basis set materialen die horen bij de waaier kan je hier aan vragen.)

Voor leerkrachten primair onderwijs (po) die meer ervaren zijn en graag W&T en OOL lessen geven en op zoek zijn naar inspiratie en bij po passend materiaal zijn er 10 digitale lesbrieven op basis van door pabo-studenten ontwikkeld materiaal.

Bezoek de website

Mail ons

Voeg dit onderdeel toe aan je jaarplan en ga direct aan de slag samen met het EMI!

  • GRATIS!
  • Op school
  • In overleg
  • Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) - Techniek op Zuid
  • Website
  • E-mail

Wij helpen scholen verder!

Tamara van Heel, EMI