Wetenschap en Technologie (W&T) koppelen aan LOB en het curriculum

Wetenschap en Technologie (W&T) en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL)koppelen aan LOB en het curriculum

Je wilt aan de slag met Wetenschap & Technologie (W&T) en met de didactiek Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL). Wist je dat je voor eenvoudige W&T lessen de materialen vaak al op school hebt? Hoe maak je een goede keuze voor materiaal en een methode? En wist je dat je Onderzoekend en Ontwerpend Leren ook kunt toepassen op reguliere lessen? EMI biedt begeleiding op maat voor scholen bij het versterken van W&T en de didactiek van OOL in het basisonderwijs. We komen graag bij je langs om bijvoorbeeld samen W&T lessen uit te denken en uit te proberen in je klas of om advies te geven over een voor jouw school haalbare leerlijn W&T.

Ben jij benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Het programma W&T van het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI, onderdeel van Hogeschool Rotterdam) is gericht op het professionaliseren van leerkrachten en het stelt zich ten doel om basisscholen te ondersteunen om Wetenschap & Technologie en de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren in het curriculum te verankeren. Binnen het programma wordt verkend hoe W&T en OOL ervaringen verbonden kunnen worden aan schoolloopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB). Dit gebeurt door de leerling te laten nadenken over persoonlijke kwaliteiten, belangstelling en de toekomst.

Samen met directeur en eventuele W&T-coördinator/ vakleerkracht wordt besproken op waar specifieke behoeftes liggen.

De ondersteuning is divers, bijvoorbeeld:

  • helder krijgen van de schooldoelen t.a.v. het W&T curriculum.
  • advisering over materiaalkeuzes en didactische ondersteuning.
  • Het geven van presentaties bij teambijeenkomsten om te inspireren of om gezamenlijke doelen en afspraken te maken en die te volgen.
  • Het geven van voorbeeldlessen of helpen bij het onderzoekender of ontwerpender maken van eigen lessen.

Ondersteunend materiaal

Voor leerkrachten po die nog niet zo ervaren zijn in het geven van W&T lessen, maar dit wel willen uitproberen is er een W&T Waaier. Deze bestaat uit 8 eenvoudige lessen, waarbij het doel, benodigd materiaal bij- en de achtergrond van de les beschreven is. Iedere les heeft een stapsgewijze uitleg, zodat deze gemakkelijk gegeven kan worden. Deelnemende scholen krijgen een box met materialen, om zelf of gelijk met leerlingen de lessen te kunnen uitvoeren. Bij de waaier hoort een webpagina waarop extra informatie en LOB-tips te vinden zijn.

Voor leerkrachten primair onderwijs (po) die meer ervaren zijn en graag W&T en OOL lessen geven en op zoek zijn naar inspiratie en bij po passend materiaal zijn er 30 digitale lesbrieven op basis van door pabo-studenten ontwikkeld materiaal.


Lees voor meer informatie de publicatie: W&T en lob in het basisonderwijs. Deze publicatie is een samenvatting van de vragen en antwoorden, die samen met basisscholen op Zuid ontdekt zijn tijdens de zoektocht naar het waarom en hoe W&T in het curriculum te verankeren en te verbinden is met LOB

Bezoek de website

Mail ons

Voeg dit onderdeel toe aan je jaarplan en ga direct aan de slag samen met het EMI!


Producten:

-W&T Waaier

- 30 digitale lesbrieven PO

- W&T en LOB in het basisonderwijs

  • GRATIS!
  • Op school
  • In overleg
  • Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) - Techniek op Zuid
  • Website
  • E-mail

“Door de begeleiding heb ik keuzes kunnen maken om meer samenhang in het curriculum aan te brengen, zonder dat het meer tijd in het rooster in beslag neemt.”

W&T coördinator