Wetenschap en Technologie (W&T) koppelen aan LOB en het curriculum

Het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) biedt begeleiding voor scholen bij het implementeren van Techniek in het basisonderwijs.

Begeleiding op maat
Elke school stelt een W&T-coördinator aan. Na een intake met de directeur en de W&T-coördinator gaat de begeleiding van start. Met de W&T-coördinator van een school wordt gekeken welke stappen er op de school gezet moeten worden om een W&T curriculum op de school neer te zetten.Daarnaast wordt gekeken hoe het LOB aanbod op een school verbonden kan worden met het W&T curriculum. Er worden afspraken gemaakt over de ondersteuning die de school hierbij krijgt.

W&T- coordinatoren netwerk
EMI organiseert 5 bijeenkomsten per jaar voor de W&T-coördinatoren op Zuid. In deze bijeenkomsten spreken de coördinatoren met elkaar over het proces op de eigen school en krijgen de deelnemers vakdidactische verdieping en organisatorische tips, die zij kunnen vertalen naar hun eigen team.

Gedurende de looptijd van dit traject zal er tevens gewerkt worden aan hulpbronnen die door de scholen gebruikt kunnen worden.

  • Digitaal lesmateriaal; op de site van de gemeente Rotterdam www.wtwijzer.org worden voorbeeld lessen gepubliceerd volgens de cycli van onderzoekend en ontwerpend leren (SLO) met een duidelijke koppeling naar LOB
  • W&T materialen; Er wordt een onderzoek uitgevoerd en een handreiking gepubliceerd, om scholen te ondersteunen bij de vraag: Hoe kan op onze school het W&T curriculum duurzaam ondersteund worden door W&T materialen?

Wetenschap &Technologie op Zuid

Voeg dit onderdeel toe aan je jaarplan en ga direct aan de slag samen met het EMI!

  • GRATIS!
  • Op school
  • In overleg
  • Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) - Techniek op Zuid
  • Website
  • E-mail

Wij helpen scholen verder!

Tamara van Heel, EMI