Foto; Jinc

Sollicitatietraining

Om aan het werk te komen is het gebruikelijk dat er eerst een sollicitatiegesprek gevoerd word. Om leerlingen hierop voor te bereiden worden ze getraind in het voeren van dit soort gesprekken met werkgevers. Er wordt tijdens de training stilgestaan bij wat er van ze verwacht wordt bij een sollicitatiegesprek, wat voor kleding doe je aan maar ook het belang van op tijd komen en het meenemen van een CV.

Voor de invulling van de sollicitatietrainingen zijn er verschillende partijen op de markt die dit scholen kunnen aanbieden.

Een van de (door de gemeente Rotterdam gesubsidieerde) partijen is JINC. Bekijk voor meer informatie over deze training de website van JINC.

Zijn sollicitatietrainingen een opgenomen in het curriculum van de school? Of wil je sollicitatietrainingen aan gaan bieden aan leerlingen? Voeg dit onderdeel dan toe aan je jaarplan. 

  • 1 of 2 keer een training
  • Afhankelijk van de gekozen partij
  • Planning in overleg