Foto; JINC

Technieklessen en -workshops

Vanaf 2020 is iedere basisschool in Nederland verplicht om wetenschap & technologie aan te bieden. Dit staat beschreven in het Techniekpact. Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Technologie is overal om ons heen en kinderen vinden dat vanzelfsprekend. Technologie is tevens de grootste motor van onze economische welvaart.

Om invulling te geven aan het wetenschap & technologie curriculum kunnen basisscholen kiezen uit een palet van lessen en workshops die worden aangeboden door een groot aantal organisaties (onder andere scholen, stichtingen, e.d.).

  • Op de website WTwijzer.org krijgen scholen advies bij het invullen van een W&T Curriculum.
  • Op de website Techfinder.nl wordt een breed aanbod van activiteiten gepresenteerd. Scholen kunnen hier zelf een keuze uit maken.
  • Op de website jet-net.nl vind je activiteiten en een netwerk van scholen en bedrijven meer jongeren bewust te laten kiezen voor een technische vervolgopleiding.
  • Op de website ewtzh.nl kunnen scholen terecht voor scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en (financiĆ«le) ondersteuning om W&T een plaats te geven in het curriculum.

Is een Wetenschap & Technologie opgenomen in het curriculum van jouw school? Of neemt de school technieklessen- en workshops af? Voeg dit onderdeel dan toe aan het jaarplan.

  • Door school zelf te bepalen
  • Wisselende kosten per activiteit
  • Door school zelf te bepalen
  • Door school zelf te bepalen
`