Training loopbaangesprekvoering

Om leerkrachten, docenten, decanen, mentoren en studieloopbaanbegeleiders goed toe te rusten op het voeren van loopbaangesprekken met hun leerlingen, is er afgesproken dat zij allemaal getraind worden in het goed voeren van deze gesprekken. De loopbaangesprekken, die ook wel reflectiegesprekken genoemd worden, vormen een essentieel onderdeel van de afgesproken set aan LOB-activiteiten die de scholen implementeren.

Er kan gekozen worden uit 2 partijen die elk een gratis/gesubsidieerde training aanbieden voor de scholen: CINOP en Het Loopbaancollectief. Op deze manier kunnen scholen een keuze maken voor een trainingsaanbod dat goed bij hen past én is het mogelijk dat iedereen voor wie het van toepassing is getraind kan worden voor 1 november 2019.

De trainingen van CINOP en Het Loopbaancollectief passen in het geheel van alle andere afgesproken LOB-activiteiten en zijn een aanvulling op de activiteiten die reeds door de scholen worden uitgevoerd.

Toelichting op de trainingen
CINOP en Het Loopbaancollectief hebben allebei een eigen en specifiek trainingsaanbod geformuleerd. Allebei passend in de LOB-aanpak, maar ook met allebei een eigen signatuur. Het aanbod is geformuleerd op bijgaande A4tjes. Je kunt als school zelf een keuze maken.

Factsheet NPRZ Trainingen LOB_ Cinop & Loopbaancollectief

Gaat jouw school deelnemen aan de training LOB gespreksvoering? Voeg dit onderdeel dan toe aan je jaarplan en schrijf je direct in!

  • GRATIS
  • Op school
  • Planning in overleg
  • Overige aanbieder