Training loopbaangesprekvoering

Als leerkracht ben je niet altijd opgeleid om loopbaan advies te geven. Toch is het heel waardevol om goed toegerust te zijn op het voeren van loopbaan gesprekken. De loopbaangesprekken, die ook wel reflectiegesprekken genoemd worden, vormen een essentieel onderdeel van de afgesproken set aan LOB-activiteiten die de scholen implementeren. Daarom is de training loopbaangespreksvoering voor alle leerkrachten, docenten, decanen, mentoren en studieloopbaanbegeleiders op Zuid beschikbaar.

In deze training leer je:

- welke reflectie momenten je al gebruikt en hoe je die effectiever kan benutten door nog betere gesprekstechniek te gebruiken

- meer ruimte geven aan je leerlingen en minder te zenden

- beter luisteren en effectiever communiceren


- de drempel wordt lager voor om in gesprek te gaan met leerlingen over de loopbaan: het wordt makkelijker en leuker

- technieken die zowel professioneel als privé altijd van toegevoegde waarde zijn!

Je kan kiezen uit 2 partijen die elk een gratis/gesubsidieerde training aanbieden voor de scholen: CINOP en Het Loopbaancollectief.

De trainingen van CINOP en Het Loopbaancollectief passen in het geheel van alle andere afgesproken LOB-activiteiten en zijn een aanvulling op de activiteiten die reeds door de scholen worden uitgevoerd.

Toelichting op de trainingen
CINOP en Het Loopbaancollectief hebben allebei een eigen en specifiek trainingsaanbod geformuleerd. Allebei passend in de LOB-aanpak, maar ook met allebei een eigen signatuur. Het aanbod is geformuleerd op bijgaande A4tjes. Je kunt als school zelf een keuze maken.

Factsheet NPRZ Trainingen LOB_ Cinop & Loopbaancollectief

Gaat jouw school deelnemen aan de training LOB gespreksvoering? Voeg dit onderdeel dan toe aan je jaarplan en schrijf je direct in!

  • GRATIS
  • Op school
  • Planning in overleg
  • Overige aanbieder