Ontwikkeling werknemersvaardigheden

Aanleren en trainen van elementaire werknemersvaardigheden zoals op tijd komen, prettige sociale omgang, dienstbaarheid en taakgerichtheid, werkmotivatie, leermotivatie, communicatie, et cetera.

Momenteel wordt gewerkt aan een aanbod voor scholen, naar verwachting zal vanaf schooljaar 2018-2019 een training werknemersvaardigheden beschikbaar komen. 

Is het trainen van werknemersvaardigheden al onderdeel in het programma van je school of ga je daarmee starten? Voeg dit onderdeel dan toe aan je jaarplan. We brengen je dan sowieso op de hoogte als de informatie beschikbaar is.

  • Nader te bepalen
  • Wordt momenteel ontwikkeld