Digitaal talentportfolio

Het digitaal talentportfolio is een hulpmiddel om loopbaangesprekken te voeren tussen docenten, leerlingen en ouders. In het portfolio bewaart de leerling allerlei documenten die iets zeggen over zijn/haar interesses en andere loopbaancompetenties. Gaande de jaren vult/wijzigt het portfolio. Het idee is dat op basis van de inhoud en de gesprekken, een rode draad ontstaat die richting geeft aan de opleidingskeuzes.

Alle leerlingen en studenten die in Rotterdam Zuid op school zitten (leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs; leerlingen in alle klassen van het middelbaar onderwijs (vmbo/mavo/havo/vwo) en alle MBO studenten) gaan allemaal werken met een digitaal talentportfolio en krijgen daarbij begeleiding van leraren, docenten, mentoren, decanen en studieloopbaanbegeleiders en van hun ouders of verzorgers en van begeleiders uit het werkveld.

Heb je het digitaal talentportfolio al ingevoerd of ga je daarmee starten? Voeg dit onderdeel toe aan je jaarplan!

Er zijn verschillende partijen op de markt die een digitaal talentportfolio voor scholen aanbieden. Op de website van het expertisepunt LOB staat een overzicht van verschillende uitvoeringspartijen voor vo scholen. Voor po scholen is zo'n overzicht helaas nog niet beschikbaar.

Kan jouw school wat extra hulp gebruiken met het implementeren van een digitaal portfolio? Voeg dan het onderdeel Extra ondersteuning LOB toe aan je jaarplan!

  • de kosten van de systemen zijn wisselend per partij
  • op school