home background

Een kansrijke toekomst voor elke leerling op Zuid

Voor Rotterdam Zuid liggen de grootste kansen op de arbeidsmarkt in de haven, de techniek en de zorg. Het programma voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding in Rotterdam Zuid is daarom gericht op een hogere uitstroom van mbo-deelnemers in deze sectoren.

Er is sprake van een mismatch tussen onderwijs en de vraag van de arbeidsmarkt. Nog te veel leerlingen kiezen bijvoorbeeld na het vmbo voor financiële, administratieve en juridische opleidingen, terwijl de banen in deze sectoren afnemen.

Bovendien weten leerlingen vaak niet goed wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Om de kansen op een passende baan te vergroten is het belangrijk leerlingen structureel te begeleiden bij het kiezen voor opleidingen in sectoren met voldoende perspectief op werk.

Door een aansprekend en duidelijke LOB programma, zorg je dat jouw leerlingen zich een reëel beeld gaan vormen van hun talenten, passies en de kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast help je ze met bewust kiezen voor de volgende stap in de schoolloopbaan.

> Introductie
> Over lob
> Hoe werkt het
> Contact

route map

Vier hoofdonderdelen

Professionalisering

Professionalisering

Bekijk de activiteiten >

Ontdekken & Ervaren

Ontdekken & Ervaren

Bekijk de activiteiten >

Reflecteren & Kiezen

Reflecteren & Kiezen

Bekijk de activiteiten >

Aansluiting Arbeidsmarkt

Aansluiting Arbeidsmarkt

Bekijk de activiteiten >

We zien dat dankzij LOB onze leerlingen tijdens hun (school)loopbaan ontdekken wat hun kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden zijn. Het zorgt ervoor dat ze gemotiveerd onderwijs volgen en passende school- en loopbaankeuzes kunnen maken.