Introductie

Een kansrijke toekomst voor elke leerling op Zuid

Voor Rotterdam Zuid liggen de grootste kansen op de arbeidsmarkt in de haven, de techniek en de zorg. Het programma voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding in Rotterdam Zuid is daarom gericht op een hogere uitstroom van mbo-deelnemers in deze sectoren. Door een aansprekend en duidelijke LOB-programma, zorg je dat jouw leerlingen zich een reëel beeld gaan vormen van hun talenten, passies en de kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast help je ze met bewust kiezen voor de volgende stap in de schoolloopbaan.

Islands2 % deelnemers dat een jaar na afronding van de opleiding aan het werk is.
Mountain2
Doelstellingen uitstroom MBO-leerlingen naar zorg en techniek

Sturen op kansrijke keuzes in een doorlopende leerlijn

Een schoolloopbaan kent belangrijke keuzemomenten: de keuze voor de middelbare school, de keuze voor het profiel en de keuze voor een passende mbo-, hbo- of wo-opleiding. Via het LOB-programma op jouw school krijgt de leerling daar op ieder moment doelgerichte begeleiding bij. Het LOB-programma sluit aan bij de leefwereld van kinderen vanaf groep 6 en beweegt op alle vervolgniveaus met hen mee tot aan het succesvol betreden van de arbeidsmarkt.

Routemap

Kiezen doen we samen

Om leerlingen te ondersteunen bij het maken van kansrijke loopbaankeuzes en te begeleiden bij het voltooien van de opleiding, is hechte samenwerking van scholen met ouders cruciaal. Het zorgt voor positieve keuzes en heeft een preventief effect op schooluitval. Naast de ouders helpen leraren, decanen en mentoren hun leerlingen in lessen en gesprekken tot het maken van studiekeuzes. Ook mede- of oud-leerlingen en vrienden hebben invloed op die keuzes evenals de verschillende bedrijven waarmee leerlingen tijdens hun schoolperiode kennismaken. Zo helpen alle partijen samen de leerling te kiezen voor een sterke loopbaan.

Compass

Over LOB

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) helpt leerlingen hun talenten en interesses te ontdekken, en inzicht te krijgen in de kansen op de arbeidsmarkt. Allerlei LOB-activiteiten dragen bij aan het beantwoorden van vragen als: waar ben ik goed in, wat vind ik interessant, waar is straks werk voor mij, hoe kom ik daar en wie helpt mij daarbij? Deze vijf vragen noemen we de loopbaancompetenties.

Hoe beter de leerling deze vragen in samenhang kan beantwoorden, hoe beter hij of zij in staat is te kiezen voor een school, een profiel of een opleiding die goed bij hem of haar past en die leidt naar werk met toekomstperspectief. Leerlingen die bewust kiezen voor een opleiding die aansluit bij zijn of haar interesses en vaardigheden, en die leidt naar een betaalde baan, zijn gemotiveerd om gekozen opleiding met goed gevolg af te ronden. LOB helpt dus schoolprestaties te verbeteren, uitval te voorkomen en de toeleiding naar werk te verbeteren.

Stuurwiel

Wat is LOB?

Programma Loopbaanoriëntatie & -begeleiding (LOB)

Alle schoolbesturen hebben gezamenlijk besloten dat elke leerling in Rotterdam Zuid een volledige LOB-programma krijgt aangeboden.

Kaart

Vier hoofdonderdelen

Het LOB-programma bestaat uit de volgende vier hoofdonderdelen: Ontdekken & Ervaren; Reflecteren & Kiezen; Opleiden voor Zuid; en Training van docenten. In ieder leerjaar van de studieloopbaan komen deze hoofdonderdelen aan bod.

Collage

Aan de slag!

Op deze website kun je voor je school een eigen LOB jaarplan samenstellen.

Let daarbij op het volgende:

1

Een goed LOB-programma bestaat uit vier hoofdonderdelen: Ontdekken & Ervaren; Refelcteren & Kiezen; Aansluiting Arbeidsmarkt; en Professionalisering. In goede samenhang zorgen zij voor een breed gedragen programma waarin alle onderdelen elkaar versterken.

2

Per activiteit is aangegeven of de interventie is ingekocht bij een bepaalde partij of dat er door de school zelf actie ondernomen dient te worden. Wanneer een activiteit niet binnen het standaard LOB-programma is opgenomen, kan zelfstandig een eigen activiteit toegevoegd worden.

3

Door alle LOB gerelateerde activiteiten toe te voegen aan het jaarplan ontstaat een totaal overzicht van alle LOB-activiteiten die de school uitvoert. Dit jaarplan is eenvoudig te downloaden en direct op te nemen in het schoolplan.

4

Tot november 2019 was er budget beschikbaar vanuit de Europese subsidie BRIDGE voor het versneld implementeren en onderzoeken van de LOB-activiteiten. om het effect van deze subsidie te kunnen meten wordt er onderzoek gedaan. Scholen kunnen voor deze onderzoeksdoeleinde benaderd worden.

Veel succes met het samenstellen van je eigen LOB plan!

Maak nu het LOB-schoolplan van jouw school!

over-header
reddingboei.png

Extra ondersteuning nodig ?

Scholen kunnen op meerdere manieren ondersteuning krijgen bij het optuigen en organiseren van hun LOB-programma.

Download een handige checklist

Met de belangijkste uitgangspunten op een rij en wat handige tips maak je een goede start. Download de checklist >

Organiseer extra ondersteuning LOB (gratis)

Merk jij dat er bij jullie op school behoefte is aan extra ondersteuning voor het goed implementeren van LOB binnen de school? Of heb je het gevoel dat de LOB-activiteiten die jullie uitvoeren nog te veel ‘los zand’ zijn en wil je hier een kwaliteitsslag in maken? Misschien merk je dat jullie aan de slag willen met het digitaal talentportfolio maar lukt het niet om dit geheel zelf op te tuigen? Dan is hiervoor extra hulp aan de scholen beschikbaar! Meer informatie >

Heb je vragen? We helpen je graag.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Logo Nprz

Esther Lek
Eerste aanspreekpunt
06 38223054
email

Logo Nprz

NPRZ projectbureau
Mijnsherenlaan 6
010 267 21 04
email
website

LOB-ambassadeurs

Logo Nprz

Esther Lek
Eerste aanspreekpunt
06 38223054
email

Logo Nprz

NPRZ projectbureau
Mijnsherenlaan 6
010 267 21 04
email
website

over-header
Logo Nprz

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid werken het Rijk, de gemeente, onderwijsbesturen, bedrijfsleven, zorginstellingen en woningcorporaties samen aan een beter perspectief voor bewoners van Rotterdam Zuid. Het NPRZ is opgezet omdat Rotterdam Zuid in vergelijking tot andere grote steden grote achterstanden heeft in scholing, werkgelegenheid en huisvesting. Het NPRZ heeft als doel deze achterstanden op te heffen, zodat Zuid het gemiddelde niveau bereikt van de vier grote steden.

Het programma ‘Kiezen voor Vakmanschap in de Zorg en de Techniek’ wordt uitgevoerd door de werkgroep LOB NPRZ waarin alle Rotterdamse schoolbesturen zijn vertegenwoordigd. De werkgroep wordt aangestuurd door de Onderwijstafel van het NPRZ waarin dezelfde besturen zijn vertegenwoordigd. In de uitvoering werken de schoolbesturen samen met diverse partijen die activiteiten uitvoeren voor en op de scholen.

Logo Bridge

BRIDGE

Met het project BRIDGE wordt de positie van jongeren van Zuid op arbeidsmarkt versterkt door te zorgen dat ze kiezen voor een opleiding in de techniek, zorg, haven of food. Als ze dat doen stellen werkgevers een baan in het vooruitzicht. Bekijk op de website van het NPRZ meer informatie over het project BRIDGE.