Introductie

Een kansrijke toekomst voor elke leerling op Zuid

Voor de beste toekomst voor iedere leerling in Rotterdam Zuid helpen we scholen met het organiseren van goede loopbaanoriëntatie. Dit kan van het basisonderwijs tot aan uitstroom arbeidsmarkt. Deze site helpt jou als leraar een goed doordacht jaarplan te maken. Zo ontdekken de kinderen waar ze goed in zijn, wat bij ze past en welke beroepen kans geven op een baan. Op Zuid zijn dit vaak beroepen in de zorg, haven en techniek. Er zijn activiteiten voor de leerlingen én voor jou als professional. Kom je er niet uit? Bel dan. We ondersteunen waar nodig en op maat. Samen helpen we de leerlingen op Zuid te kiezen voor een sterke loopbaan.

Gedegen pad op weg naar de arbeidsmarkt
Gaan voor een baan is onderdeel van NPRZ, waar sinds 2012 projecten op het gebied van school, werk, wonen, veiligheid en vrije tijd zijn gericht op het versterken van Rotterdam Zuid en het inlopen van de achterstanden. Naast het maken van gedegen LOB-jaarplannen heeft Gaan voor een baan de AanDeBak-garantie in het leven geroepen: mbo-studenten zijn al bij de start van hun opleiding zeker van een baan én een goed salaris. Die banen bevinden zich in de zorg, haven en techniek. De jongeren kunnen direct aan de slag, zonder sollicitatieprocedure.

Over LOB

Ontdekken van school- en loopbaancompetenties

LOB helpt leerlingen hun talenten en interesses te ontdekken. Ook helpt het hen inzicht te krijgen in de kansen op de arbeidsmarkt door kansrijke sectoren te zien op sleutelmomenten in de schoolloopbaan. Alle LOB-activiteiten dragen bij aan het beantwoorden van de vragen: waar ben ik goed in, wat vind ik interessant, waar is straks werk voor mij, hoe kom ik daar en wie helpt mij daarbij? Door deze vijf vragen steeds beter te kunnen beantwoorden ontwikkelen leerlingen hun loopbaancompetenties.

Betere schoolprestaties, minder uitval en grotere kans op werk
Hoe beter de leerling deze vragen in samenhang kan beantwoorden, hoe beter de leerling in staat is te kiezen voor een school, profiel of opleiding die past en leidt naar werk met toekomstperspectief. Hechte samenwerking van scholen met ouders is daarbij cruciaal. Gaan voor een baan helpt ook daarbij. Want leerlingen die bewust kiezen - met steun van ouders - zijn gemotiveerd om de gekozen opleiding met goed gevolg af te ronden. LOB helpt zo schoolprestaties te verbeteren, uitval te voorkomen en de kans op werk te verbeteren.

Stuurwiel

Wat is LOB?

Loopbaanoriëntatie & -begeleiding op school

Alle scholen op Rotterdam Zuid hebben toegang tot een volledig LOB-aanbod zodat elke leerling daarvan kan profiteren. Met activiteiten op het gebied van:

  • Ontdekken en ervaren
  • Reflecteren en kiezen
  • Professionalisering leraren
  • Aansluiting arbeidsmarkt
  • Ouderbetrokkenheid
NPRZ LOB FOLDER EDITIE IV 2023 DTP WEBSITE IV scherm

Aan de slag!

Maak een LOB-jaarplan voor je eigen school door de volgende werkwijze te volgen:

1

log in (heb je geen inlog? mail info@gaanvooreenbaan.nu)

2

zoek in het aanbod

3

voeg onderdelen toe

4

rond je bestelling af

Veel succes met het samenstellen van je eigen LOB plan!

Maak nu het LOB-schoolplan van jouw school!

over-header

Heb je vragen? We helpen je graag.

Blauw

Stella Tempelaar
Programmamanager
06 30021952
email

Thomas

Thomas Ebeltjes
Projectleider vo / AanDeBak-garantie
06 28489275
email
website

Esther Lek

Esther Lek
Projectleider po
06 38223054
email

Vincentde Noord

Vincent de Noord
Projectleider Ouderbetrokkenheid
06 42058452
email
website

Selsela Lodin

Selsela Lodin
Projectmedewerker
06 81927298
email

Sylvia

Sylvia Verboon
Communicatie
06 29124708
email

over-header
Logo Nprz

NPRZ

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid werken het Rijk, de gemeente, onderwijsbesturen, bedrijfsleven, zorginstellingen en woningcorporaties samen aan een beter perspectief voor inwoners van Rotterdam Zuid. NPRZ is opgezet omdat Rotterdam Zuid in vergelijking tot andere grote steden grote achterstanden heeft in scholing, werkgelegenheid en huisvesting. NPRZ heeft als doel deze achterstanden op te heffen, zodat Zuid het gemiddelde niveau bereikt van de vier grote steden.

Logo Bridge

BRIDGE

Met het project BRIDGE wordt de positie van jongeren van Zuid op de arbeidsmarkt versterkt door te zorgen dat ze kiezen voor een opleiding in de techniek, zorg, haven of food. Als ze dat doen stellen werkgevers een baan in het vooruitzicht. Bekijk meer hierover op de website van de AanDeBak-Garantie.