De klassendialoog

De verleidingen van de criminaliteit hebben invloed op keuzes die kinderen en jongeren maken voor hun toekomst. Jongeren hiervan bewust maken, de aantrekkingskracht van de criminaliteit verkleinen en ze ondersteunen in het bieden van weerstand tegen deze verleidingen helpt ze om het juiste pad te kiezen. Inzicht in je eigen talenten, kansrijke opleidingen en sectoren (LOB) geven jongeren de goede richting en zullen ze helpen bij het maken van de juiste keuzes en een mooie toekomst

Wat is veiligheid?
Een vraag waar jongeren weinig bij stilstaan. Halt helpt jongeren in de klassendialoog hier een antwoord op te vinden door ze dilemma’s voor te leggen zoals: eerlijkheid tegenover snitchen of de moed om eerlijk je mening te geven. Met de klassendialoog wil Halt de sociale weerbaarheid van jongeren versterken door met hen in gesprek te gaan over deze onderwerpen. De aanpak bestaat uit drie onderdelen:

1. Telefonische intake (30 minuten)
Op welk veiligheidsvraagstuk moet de klassendialoog zich toespitsen? Hoewel de training een standaardformat kent, verschilt de invulling per school. Idealiter neemt een jongere van de betreffende klas al deel aan de intake.

2. Klassendialoog 1 (60 minuten)
In het eerste gesprek bespreken de jongeren dilemma's die te maken hebben met veiligheid. Wie moet met hen een rol spelen in de zorg voor een veilige school of wijk? Denk hierbij aan de mentor van school, de wijkagent en ouders. De werkvorm is open, activerend en de gesprekken vinden plaats volgens de socratische gespreksmethode. Een Halt-medewerker en eventueel een jongerenwerker begeleiden het gesprek. Resultaat: de belangrijkste dilemma’s zijn helder, evenals de ‘actoren’ die een rol spelen in een veilige school en wijk. Deze personen worden uitgenodigd voor het tweede gesprek.

3. Klassendialoog 2 (60 minuten)
De Halt-medewerker en jongerenwerker gaan samen met de klas in gesprek met de uitgenodigde personen. Wie zijn verantwoordelijk voor een veilige school of wijk? Welke afspraken kunnen we daarover maken met de aanwezigen?

In het kort

 • voor po-bovenbouw en vo (onder- en bovenbouw)
 • een dagdeel verspreid over drie momenten
 • planning in overleg met Halt
 • gefaciliteerd door een Halt-medewerker
 • op school, in de klas
 • met actieve rol voor de leerlingen
 • deelname is gratis (gemeente subsidieert)

Het resultaat
De school kent de veiligheidsdilemma’s die spelen in de leefwereld van jongeren. De klassendialoog versterkt het (veilige) schoolklimaat omdat jongeren de school hierover adviseren. Ook versterkt het de pedagogische 'civil society' rondom de school, omdat jongeren relevante betrokkenen uitnodigen (zoals jongerenwerk, politie, ouders, etc.) om afspraken te maken.

Hoe nu verder?
Neem contact op met Halt via denhaag@halt.nl en voeg deze activiteit toe aan je jaarplan.

 • 1 dagdeel verspreid over drie momenten
 • gratis
 • in de klas
 • in overleg
`

Rotterdam kent 22.000 kwetsbare jongeren waarvan er 6.500 extra risico lopen voor ronseling. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat kinderen in kwetsbare wijken op Zuid niet het verkeerde carrièrepad kiezen? Je kan namelijk maar één keer ’nee’ zeggen tegen de criminaliteit…

Erik Venema, politie Rotterdam-Zuid