Leer een mensenleven redden in 100 minuten

Leren reanimeren

Als je niet weet wat er te koop is, kan je ook niet kiezen. Klinkt logisch, maar voor veel jongeren gaat die wijsheid niet op. Ze moeten namelijk wél kiezen. Ook als ze geen idee hebben wat ze kunnen en willen worden. Werken in de zorg biedt perspectief. Er is namelijk een groot tekort aan personeel dus een opleiding in deze richting biedt volop kansen. Zeker in Rotterdam. Met deze cursus ervaren leerlingen het gevoel van zorg voor de medemens door levensreddend te kunnen handelen.

Leer reanimeren in 100 minuten
De non-profitstichting stuurt studenten Geneeskunde als instructeur naar de school om reanimatievaardigheden te leren aan groepen van maximaal 32 leerlingen. Taskforce QRS richt zich op vo-scholen omdat daar de grootste winst te behalen valt. Deze generatie is vaak onbekend met reanimatie, ze leren snel en kunnen het de rest van hun leven toepassen als ze blijven herhalen. De les is vooral gericht op het aanleren van reanimatievaardigheden waarbij de leerlingen voldoende tijd krijgen om zelf te oefenen op de reanimatiepoppen. De trainers zijn dus studenten Geneeskunde en kunnen vanuit hun eigen ervaring vertellen over werken in de zorg.

In het kort

 • voor onderbouw en bovenbouw in het vo
 • les duurt 100 minuten
 • in een ruim lokaal op de school zelf
 • misschien in te plannen tijdens een gymles
 • kosten zijn €90 per klas
 • maximaal aantal deelnemers is 32
 • een begeleider nodig vanuit de school
 • lesmateriaal wordt verstrekt

Het resultaat
De vo-leerlingen weten een bewusteloos slachtoffer te benaderen, hoe ze een circulatiestilstand kunnen herkennen, hoe borstcompressie en beademing wordt uitgevoerd en hoe de werking is van een AED. Ze ontvangen een certificaat van deelname vanuit Taskforce QRS. Daarnaast weten ze meer over opleidingen en beroepen in de zorg. Wellicht wakkert het iets aan waardoor zij gerichter hun vervolgopleiding kunnen kiezen.

Hoe ga je te werk?
Voeg de reanimatiecursus toe aan je jaarplan en neem contact op met scholen.rotterdam@taskforceqrs.nl om een reanimatiecursus in te plannen.

Over Taskforce QRS
Taskforce QRS Rotterdam wil zoveel mogelijk mensen leren reanimeren om zo de overlevingskans van iemand met een circulatiestilstand te vergroten. Zij stellen dat als alle vo-leerlingen op Zuid deze vaardigheden hebben, dan kan een hele generatie reanimeren en blijven er meer mensen in leven. Jaarlijks zijn er namelijk ongeveer 15.000 circulatiestilstanden buiten het ziekenhuis, waarvan 70% in huiselijke kring waarvan 50% niet eerder hartklachten had. Dat komt neer op 300 personen per week. Voor deze slachtoffers is vroege herkenning en start van het reanimatieprotocol essentieel om de overlevingskans te vergroten. Omstanders zijn bijna altijd als eerst bij het slachtoffer en kunnen levensreddend handelen. Hiervoor is het wel van belang dat zij weten wat ze moeten doen en hoe.

 • 100 minuten
 • €90 per groep
 • 1 begeleider
 • op school
 • in overleg
 • Taskforce QRS
`

Er hangt vaak een AED in de buurt of zelfs in jouw school. Wij leren je wat je hiermee moet doen en hoe je een leven redt!

Taskforce QRS Rotterdam