Loopbaangesprekken leerling - leraar - ouder(s)

Periodiek vindt een gesprek plaats tussen leerling/ouder(s)/leraar over de ontwikkeling van de loopbaancompetenties van de leerling. Iedere school is vrij in de invulling van het aantal gesprekken die met leerlingen worden gevoerd. Streven is wel om sowieso 1 keer per jaar een individueel loopbaangesprek te voeren met de leerling en 1 keer met zowel leerling en ouder(s).

Zijn loopbaangesprekken opgenomen in het curriculum van de school? Of wil je loopbaangesprekken gaan voeren met leerlingen en ouders? Voeg dit onderdeel dan toe aan je jaarplan.

Binnen het programma is het daarnaast mogelijk om een training loopbaangespreksvoering te volgen.

Het Loopbaancollectief heeft een handboek loopbaanreflectie ontwikkeld. De praktische insteek stimuleert reflectie van de LOB-activiteiten. Het is een verzameling achtergrond­informatie, theorieën, oefeningen, opdrachten en hulpmiddelen. Met als doel om jou als leraar te ondersteunen bij het voeren van een goed gesprek met leerlingen (en ouders) over hun loopbaan, kwaliteiten, drijfveren en toekomstdroom. Je kunt het gebruiken op je eigen manier: om inspiratie op te doen, om achtergronden van loopbaanreflectie te lezen, om je collega’s in te wijden in de materie etc.

Primair onderwijs groep 8
De groepsleerkracht bespreekt in individuele gesprekken met leerlingen en hun ouders de talenten van de leerlingen, de interesses en mogelijke banen die zouden kunnen passen. Zo wordt bekeken wat dan de beste school in het voortgezet onderwijs voor deze leerling is. Dit kan met behulp van de Rotterdamse Leerroutekaart.

Voortgezet onderwijs, leerjaar 2 of 3
De mentor of decaan bespreekt in individuele gesprekken met leerlingen en hun ouders de keuze voor een sector (vmbo) of het vakkenpakket. De mentor of decaan wijst erop dat bepaalde MBO-opleidingen een AanDeBak-garantie afgeven. Om voor deze garantie in aanmerking te komen, is het nodig dat de leerling in leerjaar 2 kiest voor het betreffende profiel.

Voortgezet onderwijs, leerjaar 4, 5 of 6
De mentor of decaan bespreekt in individuele gesprekken met leerlingen en hun ouders de keuze voor een vervolgopleiding op het mbo, hbo of wo. Er wordt extra aandacht gegeven aan opleidingen met een AanDeBak-garantie.

Middelbaar beroepsonderwijs
Studieloopbaanbegeleiders praten met studenten over het verloop van hun studie en coachen op loopbaankeuzes die kansen op werk bieden.

  • minimaal 20 minuten per gesprek
  • op school
  • zelf te bepalen