Foto: Megin Zondervan

Mentoren op Zuid

Sommige kinderen verdienen extra ondersteuning om wat voor reden dan ook.

Eén-op-één begeleiding
Met Mentoren op Zuid krijgen leerlingen één-op-één begeleiding van studenten van Hogeschool Rotterdam, afgestemd op de persoonlijke behoefte van de leerling. Een klas van uw school wordt gekoppeld aan een klas hogeschoolstudenten. Twintig weken lang werken student en leerling onder schooltijd aan doelen die samen zijn vastgesteld. Dit kan op het gebied van huiswerk, loopbaanoriëntatie, talentontwikkeling of het verkennen van vervolgopleidingen zijn. Het geeft de leerlingen een steviger basis en helpt ze op weg om hun toekomstkansen te vergroten.

In het kort:

 • 20 weken lang, elke week een uur
 • per klas, een mentor per leerling
 • vindt plaats op school
 • wordt gratis aangeboden
 • onderwerpen naar behoefte
 • keuze uit huiswerk, loopbaanoriëntatie, talent- en persoonlijke ontwikkeling en vervolgopleiding

Het resultaat
Leerlingen krijgen extra ondersteuning ter bevordering van schoolprestaties, hulp bij zelfvertrouwen en persoonlijke effectiviteit en extra aandacht voor loopbaanoriëntatie.

Hoe nu verder?
Voeg Mentoren op Zuid toe aan je jaarplan om direct aan de slag te gaan. Samen met het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam bepaal je als school de invulling van het programma en de benodigde randvoorwaarden. De studenten worden begeleid door een hogeschooldocent en door de leerkracht of mentor van de leerlingen. Gezamenlijk wordt planmatig inhoud gegeven aan de mentoring. Het programma duurt 1 semester waarbij leerlingen minimaal 20 uur begeleiding krijgen.

Meer informatie:

Factsheet Mentoren op Zuid

Website Mentoren op Zuid

Mail Mentoren op Zuid

 • 20 uur begeleiding
 • gratis
 • op school
 • planning in overleg
 • Expertisecentrum Maatschappelijke Innovaties (EMI) - Mentoren op Zuid
 • Website
 • E-mail
`

"Mentoring is natuurlijk een geweldige gift voor leerlingen die, om wat voor reden dan ook, de aandacht, de ogen en de oren van een ouderejaarsstudent nodig hebben om zelf verder te komen."

burgemeester Aboutaleb