Snelle euro’s hebben een prijs

Kinderen komen steeds vaker op jonge leeftijd in de verleiding om snel geld te verdienen en raken daardoor betrokken bij georganiseerde criminaliteit. Met de les ‘Snelle euro’s hebben een prijs’ zien leerlingen hoe georganiseerde criminaliteit eruit kan zien. Halt wil de klas tijdens de les weerbaarder maken, zodat leerlingen weten wat ze kunnen doen wanneer ze zich zorgen maken en veilige keuzes kunnen maken.

Oefenen met weerbaar opstellen
Leerlingen leren hoe georganiseerde criminaliteit eruit kan zien en leren wat gevaren en gevolgen zijn voor henzelf en hun omgeving. Ook leren ze bij wie ze terecht kunnen wanneer ze signalen zien of zich zorgen maken. Dit doet Halt aan de hand van praktijkvoorbeelden, maar vooral ook door vragen te stellen die betrekking hebben op de leefwereld van kinderen. Wat zie je bij jou in de buurt? Waar maak jij je zorgen om? In een rollenspel oefenen leerlingen hoe ze ‘nee’ kunnen zeggen wanneer ze onder druk gezet worden om iets te doen wat mogelijk te maken heeft met georganiseerde criminaliteit.

Meer impact met voorbereidende les
Bij deze les biedt Halt ook een voorbereidende en een verdiepende les aan. Zo kunnen ze meer impact maken bij de leerlingen. In de voorbereidende les bekijkt de leerkracht samen met de klas (fragmenten) van de film DOJO, die gaat over georganiseerde criminaliteit. De leerkracht bespreekt met de klas wat de leerlingen hebben gezien. Met de verdiepende les kan de leerkracht met de klas oefenen hoe om te gaan met bepaalde verleidingen. Leerlingen maken een vlog of er kan met de klas een rollenspel worden gespeeld.

In het kort

 • voor groep 7 en 8
 • met Halt-medewerker in de klas
 • leerkracht is aanwezig
 • lesduur: een uur
 • digibord, WiFi en audioapparatuur is nodig
 • inclusief voorbereidings- en verdiepende les door eigen leerkracht
 • les is gratis voor basisscholen op Zuid (gemeente subsidieert)

Het resultaat
Leerlingen herkennen hoe georganiseerde criminaliteit eruit kan zien, wat de gevaren en gevolgen zijn en hoe ze kunnen handelen als ze hiervoor worden benaderd.

Hoe meld je je aan?
U kunt als school de les aanvragen wanneer u het aanvraagformulier (halfjaarlijks) vanuit Halt ontvangt óf u kunt zelf tussentijds contact opnemen met Halt voor de mogelijkheden. Vraag de les rechtstreeks aan via denhaag@halt.nl en voeg deze activiteit toe aan je jaarplan. De les is ontwikkeld met subsidie van het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centra).


 • 1 uur exclusief voorbereidende les
 • gratis
 • leerkracht aanwezig
 • in de klas
 • in overleg
`

“Rotterdam kent 22.000 kwetsbare jongeren waarvan er 6.500 extra risico lopen voor ronseling. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat kinderen in kwetsbare wijken op Zuid niet het verkeerde carrièrepad kiezen?”

Erik Venema, politie Rotterdam Zuid