De gereedschapskist Ouderbetrokkenheid bij LOB

Hoe versterk je de rol van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind? Met name ouders zijn veruit de belangrijkste gesprekspartner bij de vervolgstappen die kinderen maken. Niet alle ouders zijn zich bewust van hun rol. Weloverwogen kiezen beperkt uitstroom en vergroot de kans op een succesvolle toekomst. Als school heb je sowieso op een aantal momenten contact met de ouders. Maar hoe versterk je de samenwerking met hen in het belang van het kind?

Kant-en-klare gereedschapskist
Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam vulde een gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te verbeteren. Die kun je zelf inzetten wanneer nodig. Denk bijvoorbeeld aan handreikingen voor het voeren van kennismakingsgesprekken, filmpjes van voortgangsgesprekken, een interactieve ouderavond en andere activiteiten gericht op het samenwerken met ouders.

In het kort:

  • verzameling handreikingen, filmpjes en activiteiten
  • voor schoolteams bovenbouw po, heel vo en mbo
  • aangeboden en ontwikkeld door Hogeschool Rotterdam
  • te downloaden als pakket, onderdelen los in te zetten
  • door school zelf te bepalen en in te plannen
  • vindt plaats op school, kan digitaal
  • uitvoering door leraar

Het resultaat
Met verschillende - zelf te bepalen - onderdelen zet je een verbetertraject in voor de schoolteams. Dit gebeurt met hulp van succesfactoren, quick scans en handvatten voor een intensievere, actievere vorm van samenwerking tussen ouders, onderwijs en leerlingen zodat kinderen bewuster kiezen.

Hoe ga je te werk?
Bekijk hier de volgende uitgewerkte onderdelen uit de gereedschapskist, doe inspiratie op en zet in wat je als school belangrijk vindt:

Ook ontwikkelde het lectoraat twee handreikingen om ouders te betrekken bij LOB, een naslagwerk met diverse werkmaterialen voor het po en vo. Bekijk de handreiking online of vraag de brochure aan via info@gaanvooreenbaan.nu:

Overig aanbod ouderbetrokkenheid
Ouders betrekken bij LOB (maatwerk)

  • aangeboden door Hogeschool Rotterdam
  • samen met het team
  • zelf inplannen

Video Ouders in Rotterdam Zuid