Deltalinqs garandeert 1000 mbo’ers op Zuid een baan in de haven

09 FEBRUARI 2023

Werken in mainport Rotterdam zorgt voor toekomstperspectief

Ook de komende tien jaar biedt Deltalinqs in totaal 1000 AanDeBak-garanties aan jongeren op Rotterdam-Zuid. Dit betekent gegarandeerd werken in de haven van Rotterdam als procesoperator, operationeel technicus of als monteur in de elektrotechniek of werktuigbouw. Vorige week tekenden Deltalinqs, STC, Techniek College Rotterdam en het NPRZ een convenant om de afspraken te bekrachtigen. De studenten die in aanmerking komen wonen op Zuid en volgen een opleiding bij STC of Techniek College Rotterdam. Met hun diploma en de AanDeBak-garantie zijn zij zeker van een baan.

“Werken in de haven is fantastisch en biedt volop kansen. Daar ligt toekomst. Dat willen we laten zien met deze samenwerking.” - Victor van der Chijs, Deltalinqs

De haven heeft de toekomst
Deltalinqs is de eerste organisatie met AanDeBak-garanties. De samenwerking dateert al van 2012. Ruim 700 bedrijven in veertien verschillende sectoren zijn aangesloten bij de ondernemersvereniging van de Rotterdamse haven. Voorzitter Victor van der Chijs ondertekende het convenant namens Deltalinqs: “Werken in de haven is fantastisch en biedt volop kansen. Toonaangevende bedrijven blijven investeren in de meest moderne innovaties en zijn hard bezig om te verduurzamen. De ontwikkelingen gaan snel, vakmensen zijn hard nodig en de verdiensten zijn goed. Er is toekomst in de haven. Dat willen we laten zien met deze samenwerking.”

"We helpen studenten gericht met kiezen en willen ze met de AanDeBak-garantie motiveren hun diploma te halen bij één van de technische opleidingen." - Frits Gronsveld, STC Group

Studenten motiveren
Frits Gronsveld, voorzitter College van Bestuur van STC Group en Marc Meijer, directeur van Techniek College Rotterdam zetten ook hun handtekening. Frits Gronsveld: “Wij hechten veel waarde aan deze samenwerking. We helpen studenten gericht met kiezen en willen ze met de AanDeBak-garantie motiveren hun diploma te halen bij één van de technische opleidingen. Door de samenwerking met Deltalinqs zijn we in staat om theorie en praktijk beter op elkaar te laten aansluiten en studiekiezers te verleiden om te kiezen voor techniek. En dat is gezien de enorme tekorten in dat deel van de arbeidsmarkt van groot belang.”

“De eerste lichting studenten met de AanDeBak-garantie verdient na vijf jaar gemiddeld €33.000 per jaar in de techniek of de zorg." - Marco Pastors, NPRZ

Win-win, voor de jongeren en de bedrijven
De AanDeBak-garantie, een initiatief van NPRZ in samenwerking met scholen en het bedrijfsleven, is onderdeel van het programma ‘Gaan voor een baan’ dat zich richt op het onder de aandacht brengen van kansrijke sectoren op belangrijke keuzemomenten in de schoolloopbaan van jongeren op Zuid. Bewust kiezen zorgt voor een beter toekomstperspectief. Bedrijven die zich aansluiten boren zo een nieuwe doelgroep potentiële werknemers aan en scholen werken nauwer samen met de praktijk. Marco Pastors, directeur van het NPRZ: “De eerste lichting studenten met de AanDeBak-garantie verdient na vijf jaar gemiddeld €33.000 per jaar in de techniek of de zorg. Dat is flink meer dan de €17.000 zonder deze garantie. Het loont dus.”

Over Deltalinqs
Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Bij de ondernemersvereniging zijn ruim 700 bedrijven aangesloten uit veertien verschillende sectoren. Samen dragen zij 8,2% bij aan het Bruto Nationaal Product en bieden zij direct en indirect werk aan ruim 565.000 mensen.

Over de AanDeBak-garantie
Dertien Rotterdamse organisaties bieden jaarlijks 800 AanDeBak-garanties voor mbo-studenten die wonen op Rotterdam-Zuid. Hiermee zijn zij aan het begin van hun opleiding in de techniek, transport, zorg, kinderopvang, food of veiligheid zeker van een baan als ze hun diploma halen. Zo draagt het NPRZ bij aan een goede start op de arbeidsmarkt voor jongeren op Zuid, in sectoren waar toekomst is voor hen.

Meer informatie
Alle opleidingen en functies vind je op aandebakgarantie.nl. Wil je meer weten of samenwerken? Neem dan contact op met projectleider Thomas Ebeltjes van het NPRZ: 06 28489275 | info@gaanvooreenbaan.nu.