REACT-EU subsidie toegekend!

01 MAART 2021

Met de gunning van deze subsidie krijgen nog meer kinderen op Zuid inzicht in hun talenten en loopbaanmogelijkheden.

Doorpakken met EU-subsidie

In Rotterdam Zuid is sprake van een mismatch tussen de opleidingskeuzes van de jongeren en de vraag van de arbeidsmarkt. Om te bevorderen dat jongeren duurzame keuzes maken voor kansrijke sectoren, is de REACT EU-subsidie aangevraagd. Met behulp van deze subsidie werken we aan een nieuwe aanpak om jongeren van Zuid op een effectieve manier te laten kennismaken met hun eigen talenten en de arbeidsmarkt, in aanvulling op het bestaande reguliere programma.

De nieuwe aanpak wordt in het schooljaar 21/22 in de vorm van een pilot op effectiviteit en uitvoerbaarheid getest op 6 vmbo-scholen. De uitkomsten van deze pilot worden gebruikt om de aanpak te optimaliseren. Beoogd resultaat is een innovatief, gevalideerd, schaalbaar en Corona-proof loopbaan oriƫntatie pakket voor het vmbo.