Hoe voer je een goed LOB-gesprek?

14 APRIL 2021

Een goed LOB-programma betrekt leerlingen, ouders en mentoren in het keuzeproces

Sinds we als mentoren LOB-gesprekken voeren hebben we veel beter contact met leerlingen. Het is zoveel leuker om over talenten, interesses en kansen te praten, dan alleen over cijfers en inzet. Als mentor leer je de leerlingen heel anders kennen door deze gesprekken.

Mentor, vmbo klas

In gesprek over LOB - hoe voer je een goed gesprek?

Sinds we als mentoren LOB-gesprekken voeren hebben we veel beter contact met leerlingen. Het is zoveel leuker om over talenten, interesses en kansen te praten, dan alleen over cijfers en inzet. Als mentor leer je de leerlingen heel anders kennen door deze gesprekken.

Deze reactie van een mentor is het resultaat van een succesvol LOB-programma dat je alle scholen gunt. De mentor begeleidt de leerling in zijn/haar ontdekkingstocht die loopbaanoriëntatie heet, met allerlei praktijkervaringen zoals gastlessen, bedrijfsbezoeken en stages. Samen bespreken ze de ervaring van de leerling en trekken conclusies over kwaliteiten, interesses, drijfveren, opleidingen en beroepen. De focus op het toekomstperspectief is goed voor de relatie tussen mentor en leerling en helpt om ouders op een positieve manier te betrekken bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Dit komt ook goed van pas als er minder prettige onderwerpen te bespreken zijn.

Persoonlijke aandacht voor de leerling
We horen steeds van leerlingen dat persoonlijke aandacht van ouders en docenten heel belangrijk is. Vooral als die aandacht gericht is op talenten en interesses, en als leerlingen ervaren dat ouders en docenten met hen meedenken. Die aandacht komt in allerlei vormen: individuele gesprekken of juist in kleine groepjes, samen met ouders, formeel geplande gesprekken of spontaan tussendoor.

Toekomstperspectief met doorlopende leerlijn
Gaan voor een Baan biedt leerlingen, mentoren en ouders gespreksstof in de vorm van praktijkervaringen, excursies en toegang tot informatie over kansrijke sectoren. Met een goede planning kun je bestaande instrumenten zoals mentorgesprekken en -lessen en oudergesprekken gebruiken om deze LOB-ervaringen te bespreken. Zo maak je het toekomstperspectief via een doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo de rode draad van de begeleiding van leerlingen en het contact met ouders.

Advies over LOB? Bel of mail!
Een goed LOB-programma, inclusief LOB-gesprekken en betrokken ouders, draagt bij aan een kansrijke toekomst voor de jongeren op Zuid. Daar doen we het voor! Wil je hulp bij het inrichten van je LOB-programma? Neem dan contact op met Sanne Nout van Gaan voor een Baan voor advies, training en kennis op maat via Loopbaancollectief. We maken samen een doorlopende leerlijn, kijken wat de school kan versterken en werken zo aan een LOB-aanpak die past bij de school, leerlingen en ouders.

Dit artikel kwam tot stand met dank aan Annette Diender (Loopbaancollectief).