JINC brengt Bliksemstage in de klas - kopie

10 MEI 2021

Met deze online variant heeft JINC sinds de uitbraak van het coronavirus al meer dan 3500 jongeren uit Rotterdam kunnen bereiken en inspireren!

Serkan Babayiğit, JINC

Oplossingen in coronatijd: JINC Bliksemstage in de klas

JINC helpt jongeren samen met scholen en bedrijven op weg naar werk. Na de uitbraak van het coronavirus stond JINC voor een grote uitdaging. Alle projecten vonden immers fysiek plaats en konden plots niet meer doorgaan wegens de maatregelen die ook golden voor het onderwijs.

Met name het project Bliksemstage kwam hieronder te lijden, omdat juist dit project in het teken staat van het contact maken met het onbekende: de wereld van werk. Tijdens een Bliksemstage gaan Rotterdamse leerlingen fysiek op bezoek bij bedrijven voor een kijkje in de keuken van de organisatie. Hier leren zij de verschillende soorten beroepen, de sector en de werkzaamheden kennen die bij het bedrijf horen. De werkzaamheden worden verkend met een praktische opdracht. Zo worden jongeren uit Rotterdam ondersteund in hun beroepsoriëntatie en krijgen zij hulp bij het ontwikkelen van hun beroeps, sociaal, netwerk en ondernemersvaardigheden.

Een innovatieve coronaproof oplossing
Met het toenemen van het aantal besmettingen kwamen er echter steeds meer annuleringen binnen van scholen en bedrijven. JINC, dat met haar nieuwe online planningsportaal al vooruitging op innovatie, heeft een digitale inhaalslag gemaakt door een nieuwe variant te ontwikkelen op de Bliksemstage. Het bedrijf gaat nu naar de leerlingen i.p.v. de leerlingen naar het bedrijf! Bij een ‘Bliksemstage in de klas’ bellen de school en het bedrijf tegelijkertijd in via Teams. Ieder klaslokaal is namelijk voorzien van een digibord, camera en een microfoon.

Om het voor bedrijven makkelijker te maken om deel te nemen aan deze nieuwe, tijdelijke variant heeft JINC standaardprogramma’s ontwikkeld met daarin op-afstand-uitvoerbare praktische opdrachten. Daarnaast is er in samenwerking met een externe trainer een nieuw programmaformat ontwikkeld met interactieve elementen. Hiermee heeft JINC sinds de uitbraak van het coronavirus al meer dan 3500 jongeren uit Rotterdam kunnen bereiken en inspireren!