Start het nieuwe VO schooljaar met een zelfportret

21 JUNI 2021

Kan een 'zelfportret' als reflectie in het VO ook goed werken?

Als leerlingen het schooljaar afsluiten met reflectie op hun loopbaandossier, heb je goede gespreksstof voor de kennismaking in het nieuwe schooljaar.

Annette Diender, Loopbaancollectief

Een zelfportret in het VO

Veel basisscholen doen het al: leerlingen aan het eind van het schooljaar een ‘zelfportret’ laten maken, waarmee ze zich tijdens het startgesprek in het volgende schooljaar aan de nieuwe leerkracht kunnen voorstellen. Ook een goed idee voor het VO?

De meeste VO-scholen plannen aan het begin van het schooljaar individuele kennismakings­gesprekken met leerlingen en ouders. In die gesprekken staat de leerling centraal. Je kijkt samen terug naar het afgelopen schooljaar en vooruit naar het jaar dat komen gaat.

De leerling centraal
Om te zorgen dat de leerling ook echt centraal staat, is het raadzaam om hem/haar zelf te laten vertellen over relevante zaken. Hoe is het vorig jaar gegaan? Waar ben je tevreden over? En waarover niet? Hoe ver ben je gekomen in je keuzeproces (vakken, profiel, vervolgopleiding)? Wat zijn je voornemens voor dit schooljaar? Waar heb je ondersteuning bij nodig? Als mentor stimuleer je de leerling om te reflecteren op zijn/haar schoolloopbaan en help je de ouder om een passende, ondersteunende rol te vervullen.

Loopbaandossier vs reflectieopdracht
Als het goed is, is veel van deze informatie te vinden in het loopbaandossier. Dat is bedoeld voor leerlingen om zicht te houden op hun LOB-proces: hun kwaliteiten en motieven, opleidingen, beroepen, netwerk, plannen en voornemens. Maar zeg nou zelf: welke puber kijkt uit zichzelf in zijn dossier om te reflecteren op zijn loopbaan? Dat doen ze alleen als ze hiervoor een opdracht krijgen. En een reflectieopdracht krijgt pas betekenis als er een gesprek aan gekoppeld wordt.

Dus hierbij de tip: laat leerlingen aan het eind van het schooljaar een samenvatting maken van hun loopbaandossier, inclusief plannen voor het komend jaar en voornemens ten aanzien van de vakken. Zo sluiten ze hun jaar af met reflectie, gebruiken ze het loopbaandossier waar het voor bedoeld is, en heb je goede gespreksstof voor de kennismaking in het nieuwe schooljaar.

Dit artikel kwam tot stand met dank aan Annette Diender (Loopbaancollectief).