Zes vmbo scholen gaan aan de slag met pilot Break Out!

16 SEPTEMBER 2021

De nieuwe vmbo-aanpak wordt in het schooljaar '21/'22 getest op effectiviteit en uitvoerbaarheid. De uitkomsten van deze pilot worden gebruikt om de aanpak te optimaliseren. Beoogd resultaat is een gevalideerd, schaalbaar en coronaproof loopbaan oriëntatie pakket voor het vmbo.

Vildan Ekiz, programmamanager BRIDGE/Gaan voor een Baan

Zes vmbo scholen gaan aan de slag met pilot Break Out!

In het schooljaar 2021/22 doen zes vmbo-scholen in Rotterdam Zuid mee aan Break Out! Deze pilot onderzoekt hoe de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren op Zuid verder kunnen worden vergroot met een nieuwe aanpak gericht op vmbo-leerlingen en intensievere betrokkenheid van ouders én werkgevers. Begin september deelden de begeleiders het interactieve materiaal uit op de deelnemende scholen. Leerlingen van Zuiderpark college, Avicenna, OSG Hugo de Groot, Wartburg College, STC vmbo en Zuidermavo kunnen deelnemen aan verschillende LOB-activiteiten gericht op de kansrijke sectoren zorg, techniek, haven en bouw. Ze leggen hun ontwikkeling vast in een eigen Break Out ID en leren zo zichzelf en hun vaardigheden beter kennen.

Break Out ID

Aanleiding
Om te bevorderen dat jongeren duurzame loopbaankeuzes maken voor kansrijke sectoren loopt sinds 2016 vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) het loopbaanoriëntatie en -begeleidingsprogramma BRIDGE onder de noemer Gaan voor een Baan! Met onder meer de AanDeBak-garanties: een baangarantie voor mbo-studenten in de zorg, techniek, haven en bouw. Als zij hun diploma halen is er een werkgever met een baangarantie die ze in dienst neemt.

Vildan Ekiz, programmamanager BRIDGE/Gaan voor een Baan: “Veel jongeren van Rotterdam Zuid hebben moeite om hun plekje te veroveren op de arbeidsmarkt. Ze hebben niet de juiste papieren, kampen met problemen of hebben niet een omgeving die hen stimuleert om door te zetten en hun kansen te pakken. De arbeidsmarkt zal bovendien veranderen als gevolg van de noodzakelijke transitie naar een weerbare, groene en digitale economie. Ook is nog steeds sprake van een mismatch tussen de opleidingskeuzes van jongeren en de vraag van de arbeidsmarkt.”

Kansrijke sectoren
Investeren in loopbaanoriëntatie gericht op kansrijke sectoren is een voorwaarde om een groter aanbod te krijgen van afgestudeerde mbo-studenten met een diploma dat aansluit bij de vraag van de belangrijke economische groeisectoren.

Vildan Ekiz, programmamanager BRIDGE/Gaan voor een Baan: “Gaan voor een Baan is breed opgezet en richt zich op leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool tot en met de uitstroom van het mbo naar de arbeidsmarkt. Inmiddels is er een paar jaar ervaring opgedaan met het programma. Onderzoek en voortschrijdend inzicht leert inmiddels dat de aanpak effectiever kan en dat er nog veel kansen zijn om jongeren op Zuid het extra duwtje in de rug te geven dat ze nodig hebben om hun plekje op de arbeidsmarkt te veroveren. Verder heeft de coronacrisis ook voor veel verandering gezorgd. Een groot deel van de geplande fysieke activiteiten zoals evenementen, schoolbezoeken konden niet doorgaan.”

Coronaproof loopbaanontwikkeling

Binnen de pilot werken zes vmbo-scholen in Rotterdam Zuid, dertien werkgeversorganisaties in Groot Rijnmond en de gemeente Rotterdam daarom samen om het programma weerbaarder en effectiever te maken.

Vildan Ekiz, programmamanager BRIDGE/Gaan voor een Baan: “De nieuwe vmbo-aanpak wordt in het schooljaar '21/'22 getest op effectiviteit en uitvoerbaarheid. De uitkomsten van deze pilot worden gebruikt om de aanpak te optimaliseren. Beoogd resultaat is een gevalideerd, schaalbaar en coronaproof loopbaan oriëntatie pakket voor het vmbo. De pilot is mogelijk gemaakt door een EU subsidie van REACT/Kansen voor West en wordt gekoppeld aan de AanDeBak-garanties.”

REACT logo